Αρχή / Τμήματα / Α΄ Λυκείου  

Α΄ Λυκείου

Δείτε τα πακέτα μαθημάτων που διδάσκονται στις τάξεις της Α' Λυκείου καθώς και τις ώρες διδασκαλίας τους στο Φροντιστήριο.

 

Μαθήματα

 

Ωρες

 

Διδάσκει

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

 

2-3 ώρες/εβδ. (1ώρα:Γραμματική-Συντακτικό

1-2 ώρες:Σχολικό Εγχειρίδιο-Τράπεζα Θεμάτων)

 

Α.Γκιτζίρης - Χ. Τσαρούχης - Γ.Τσιακοπούλου -Β.Σπυροπούλου

 

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

(συνεξέταση)

 

3 ώρες/εβδ.

 

Α.Γκιτζίρης - Γ.Τσιακοπούλου - Χ. Τσαρούχης - Β.Σπυροπούλου - Θ. Τασιακόπουλος

 

Ιστορία

 

1 ώρα/εβδ.

(κατόπιν συνεννοήσεως)

 

Γ. Τσιακοπούλου

   

 

 

Σύνολο: 6-7 ώρες/εβδ.

*Η διδασκαλία των υπόλοιπων φιλολογικών μαθημάτων γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως

  • Τάξη προετοιμασίας και προσανατολισμού, τάξη υποδομής. Η Α΄ Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας, στην οποία δεν εξειδικεύεται το αντικείμενο σπουδών. 
  • Απαραίτητη η προετοιμασία ειδικά για μαθητές με υψηλούς στόχους. 
  • Ο Γενικός Μέσος Όρος (ΓΜΟ) προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτών και μη γραπτών μαθημάτων, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Στο τέλος της χρονιάς ο μαθητής δίνει γραπτές εξετάσεις στις οποίες το 50% των θεμάτων λαμβάνεται από «τράπεζα θεμάτων». 
  • Για την προαγωγή των μαθητών απαιτείται Γενικός ΜΟ μεγαλύτερος ή ίσος του10.
  • Ο βαθμός κάθε γραπτού μαθήματος προκύπτει κατά 50% από τον προφορικό και κατά 50% από τον γραπτό βαθμό.