Αρχή / Τμήματα / Β΄ Λυκείου  

Β΄ Λυκείου

Δείτε τα πακέτα μαθημάτων που διδάσκονται στις τάξεις της Β' Λυκείου καθώς και τις ώρες διδασκαλίας τους στο Φροντιστήριο.

 

Τάξεις

 

Μαθήματα

 

Ωρες

 

Διδάσκει

 

Β' Λυκείου

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (συνεξέταση)  3 ώρες/εβδ.  Α.Γκιτζίρης - Γ.Τσιακοπούλου - Χ.Τσαρούχης - Π. Σπυροπούλου - Θ.Τασιακόπουλος
 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ΟΠ (Άγνωστό - Γραμματική, Συντακτικό)  3 ώρες/εβδ. Α.Γκιτζίρης - Β.Αγγελοπούλου 
 Λατινικά ΟΠ  2 ώρες/εβδ. Α. Γκιτζίρης - Θ. Τασιακόπουλος 
 (Αρχαία Ελληνικά ΟΠ Γνωστό - προετοιμασία για τη Γ΄Λυκ)  1 ώρα/εβδ. Α.Γκιτζίρης - Π.Σπυροπούλου
 (Ιστορία ΟΠ - προετοιμασία για τη Γ΄Λυκ)  1 ώρα/εβδ. Γ.Τσιακοπούλου
  ...    

 

Σύνολο: 10-12 ώρες/εβδ.

 • Τάξη καθοριστική για την επιλογή κατεύθυνσης και μελλοντικού επαγγέλματος
 • Τάξη προετοιμασίας και προσανατολισμού, τάξη υποδομής
 • Απαραίτητη η προετοιμασία ειδικά για μαθητές με υψηλούς στόχους. 
 • Η φοίτηση στη Β΄ τάξη του ενιαίου Λυκείου γίνεται σε μία από τις δύο ομάδες προσανατολισμού: 
  1. Ομάδα προσανατολισμού Ανθρωπιστικών σπουδών. Σε αυτή την ομάδα διδάσκονται εκτός από τα μαθήματα γενικής παιδείας, τα Αρχαία προσανατολισμού και τα Λατινικά. 
  2. Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών. Σε αυτή την ομάδα διδάσκονται εκτός από τα μαθήματα γενικής παιδείας, τα Μαθηματικά προσανατολισμού και η Φυσική προσανατολισμού. 
 • Η προαγωγή βασίζεται σε προφορικούς βαθμούς καθώς και σε εξετάσεις στις οποίες το 50% των θεμάτων λαμβάνεται από «τράπεζα θεμάτων». 
 • Για την προαγωγή απαιτείται γενικός Μ.Ο. μεγαλύτερος ή ίσος του10. 
 • Ο Γενικός Μέσος Όρος (ΓΜΟ) προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτών και μη γραπτών μαθημάτων με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
 • Ο βαθμός κάθε γραπτού μαθήματος προκύπτει κατά 50% από τον προφορικό και κατά 50% από τον γραπτό βαθμό.