Αρχή / Τμήματα / Γ΄ Λυκείου  

Γ΄ Λυκείου

Δείτε τα πακέτα μαθημάτων που διδάσκονται στις τάξεις της Γ' Λυκείου καθώς και τις ώρες διδασκαλίας τους στο Φροντιστήριο.

 

Τάξεις

 

Μαθήματα

 

Ωρες

 

Διδάσκει

 

Γ' Λυκείου
Γενικής Παιδείας

Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες/εβδ. Α.Γκιτζίρης - Γ.Τσιακοπούλου - Π.Σπυροπούλου 
Ιστορία Γενικής Παιδείας 2 ώρες/εβδ. Γ.Τσιακοπούλου 
Βιολογία Γενικής Παιδείας 1 ώρα/εβδ. Ιφ. Μποσμή
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2 ώρες/εβδ. ...

 

Σύνολο: 5 ώρες/εβδ.

 

Γ' Λυκείου
Ομάδας Προσανατολισμού

Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες/εβδ. Α. Γκιτζίρης - Γ.Τσιακοπούλου - Π.Σπυροπούλου - Β.Σπυροπούλου
Αρχαία ελληνικά 4 ώρες/εβδ. Α.Γκιτζίρης - Π.Σπυροπούλου - Β.Αγγελοπούλου
Λατινικά 2 ώρες/εβδ. Α. Γκιτζίρης - Π.Σπυροπούλου - Β.Αγγελοπούλου
Ιστορία Κατεύθυνσης 2 ώρες/εβδ. Γ.Τσιακοπούλου
Βιολογία Γεν. Παιδείας 1 ώρα/εβδ. Ιφ. Μποσμή
Επιλογής 1-2 ώρες/εβδ.
Σύνολο:
14-15 ώρες/εβδ.

*Η διδασκαλία των υπόλοιπων φιλολογικών μαθημάτων γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως

  • Διαμόρφωση του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης με Πανελλήνιες εξετάσεις
  • Διαμόρφωση του βαθμού στο Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου
  • Ο βαθμός της Γ΄ Λυκείου βελτιώνεται είτε με επανάληψη της τάξης είτε με συμμετοχή στις γραπτές πανελλήνιες εξετάσεις.