Αρχή / Τμήματα / Γ΄ Λυκείου  

Γ΄ Λυκείου

Δείτε τα πακέτα μαθημάτων που διδάσκονται στις τάξεις της Γ' Λυκείου καθώς και τις ώρες διδασκαλίας τους στο Φροντιστήριο.

 

Τάξεις

 

Μαθήματα

 

Ωρες

 

Διδάσκει

 

Γ' Λυκείου
Γενικής Παιδείας

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες/εβδ. Α.Γκιτζίρης - Γ.Τσιακοπούλου - Π.Σπυροπούλου - Β. Σπυροπούλου

 

Σύνολο: 3 ώρες/εβδ.

 

Γ' Λυκείου
Ομάδας Προσανατολισμού

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ΟΠ (ΑΓΝ+ΓΝ) 5 ώρες/εβδ. Α. Γκιτζίρης - Β. Αγγελοπούλου - Π.Σπυροπούλου 
Ιστορία ΟΠ 2 ώρες/εβδ. Γ. Τσιακοπούλου
Λατινικά ΟΠ 3 ώρες/εβδ. Α. Γκιτζίρης
Σύνολο:
14-15 ώρες/εβδ.

*Η διδασκαλία των υπόλοιπων φιλολογικών μαθημάτων γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως

 • Πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση με Πανελλήνιες εξετάσεις
 • Διαμόρφωση του βαθμού του Απολυτηρίου 
 • Η φοίτηση στη Γ΄ τάξη του ενιαίου Λυκείου γίνεται σε μία από τις τρεις ομάδες προσανατολισμού: 
  1. Ομάδα προσανατολισμού Ανθρωπιστικών σπουδών. Σε αυτή την ομάδα διδάσκονται εκτός από τα μαθήματα γενικής παιδείας, τα Αρχαία προσανατολισμού, η Ιστορία προσανατολισμού και τα Λατινικά.
  2. Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών. Σε αυτή την ομάδα διδάσκονται εκτός από τα μαθήματα γενικής παιδείας, τα Μαθηματικά προσανατολισμού, η Φυσική, η Χημεία και η Βιολογία προσανατολισμού. Όσοι επιλέγουν αυτή την ομάδα προσανατολισμού, θα πρέπει επιπλέον να επιλέξουν αν θα διδαχτούν Μαθηματικά προσανατολισμού ή Βιολογία προσανατολισμού.
  3. Ομάδα προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Σε αυτή την ομάδα διδάσκονται εκτός από τα μαθήματα γενικής παιδείας, τα Μαθηματικά προσανατολισμού, η Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον και οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. 
 • Από το 2022-2023 η απόλυση βασίζεται σε προφορικούς βαθμούς καθώς και σε εξετάσεις στις οποίες το 50% των θεμάτων λαμβάνεται από «τράπεζα θεμάτων». 
 • Για την προαγωγή και απόλυση απαιτείται γενικός Μ.Ο. μεγαλύτερος ή ίσος του10.