Αρχή / Τμήματα  

Προγράμματα Σπουδών

Δείτε τα πακέτα μαθημάτων που διδάσκονται στις τάξεις μας καθώς και τις ώρες διδασκαλίας τους στο Φροντιστήριο.

Μαθήματα για τις τάξεις του Γυμνασίου

 

Τάξεις

 

Μαθήματα

 

Ωρες

 

Διδάσκει

 

Α' Γυμνασίου

 Αρχαία Ελληνικά

 

Νεοελληνική Γλώσσα

Μαθηματικά

Φυσική

2 ώρες/εβδ.

 

1 ώρα/εβδ.

2 ώρες/εβδ.

1 ώρα/εβδ

Γ.Τσιακοπούλου - Β. Αγγελοπούλου - Χ. Τσαρούχης - A. Σύριου

 

Γ.Τσιακοπούλου - Β. Σπυροπούλου - Θ. Τασιακόπουλος

Κ. Γιαννακοπούλου

Γ. Κωνσταντινόπουλος

     

 

Σύνολο: 6 ώρες/εβδ.

 

Β' Γυμνασίου

 

Αρχαία Ελληνικά

 

Νεοελληνική Γλώσσα

Μαθηματικά

Φυσική

 

2 ώρες/εβδ.

 

1 ώρα/εβδ.

2 ώρες/εβδ

1 ώρα/εβδ

 

Γ.Τσιακοπούλου - Β. Αγγελοπούλου -Χ. Τσαρούχης - A. Σύριου

 

Γ.Τσιακοπούλου - Β. Σπυροπούλου - Θ. Τασιακόπουλος

Κ. Γιαννακοπούλου

Γ. Κωνσταντινόπουλος

     

 

Σύνολο: 6 ώρες/εβδ.

 

Γ' Γυμνασίου

 

Αρχαία Ελληνικά

 

Νεοελληνική Γλώσσα

Μαθηματικά

Φυσική

 

2 ώρες/εβδ.

 

1 ώρα/εβδ.

3 ώρες/εβδ

1 ώρα/εβδ

 

Γ.Τσιακοπούλου - Β. Αγγελοπούλου - Χ. Τσαρούχης - A. Σύριου

 

Γ.Τσιακοπούλου - Β. Σπυροπούλου -Θ. Τασιακόπουλος

Κ. Γιαννακοπούλου

Γ. Κωνσταντινόπουλος

     

 

Σύνολο: 7 ώρες/εβδ.

Η διδασκαλία των υπόλοιπων φιλολογικών μαθημάτων (πχ. Νέα Ελληνικά, Ιστορία κτλ) γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως.

Α΄ Λυκείου

Δείτε τα πακέτα μαθημάτων που διδάσκονται στις τάξεις της Α' Λυκείου καθώς και τις ώρες διδασκαλίας τους στο Φροντιστήριο.

 

Μαθήματα

 

Ωρες

 

Διδάσκει

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

 

2-3 ώρες/εβδ. (1ώρα:Γραμματική-Συντακτικό

1-2 ώρες:Σχολικό Εγχειρίδιο-Τράπεζα Θεμάτων)

 

Α.Γκιτζίρης - Χ. Τσαρούχης - Γ.Τσιακοπούλου -Β.Σπυροπούλου

 

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

(συνεξέταση)

 

3 ώρες/εβδ.

 

Α.Γκιτζίρης - Γ.Τσιακοπούλου - Χ. Τσαρούχης - Β.Σπυροπούλου - Θ. Τασιακόπουλος

 

Ιστορία

 

1 ώρα/εβδ.

(κατόπιν συνεννοήσεως)

 

Γ. Τσιακοπούλου

   

 

 

Σύνολο: 6-7 ώρες/εβδ.

*Η διδασκαλία των υπόλοιπων φιλολογικών μαθημάτων γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως

 • Τάξη προετοιμασίας και προσανατολισμού, τάξη υποδομής. Η Α΄ Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας, στην οποία δεν εξειδικεύεται το αντικείμενο σπουδών. 
 • Απαραίτητη η προετοιμασία ειδικά για μαθητές με υψηλούς στόχους. 
 • Ο Γενικός Μέσος Όρος (ΓΜΟ) προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτών και μη γραπτών μαθημάτων, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Στο τέλος της χρονιάς ο μαθητής δίνει γραπτές εξετάσεις στις οποίες το 50% των θεμάτων λαμβάνεται από «τράπεζα θεμάτων». 
 • Για την προαγωγή των μαθητών απαιτείται Γενικός ΜΟ μεγαλύτερος ή ίσος του10.
 • Ο βαθμός κάθε γραπτού μαθήματος προκύπτει κατά 50% από τον προφορικό και κατά 50% από τον γραπτό βαθμό.

Β΄ Λυκείου

Δείτε τα πακέτα μαθημάτων που διδάσκονται στις τάξεις της Β' Λυκείου καθώς και τις ώρες διδασκαλίας τους στο Φροντιστήριο.

 

Τάξεις

 

Μαθήματα

 

Ωρες

 

Διδάσκει

 

Β' Λυκείου

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (συνεξέταση)  3 ώρες/εβδ.  Α.Γκιτζίρης - Γ.Τσιακοπούλου - Χ.Τσαρούχης - Π. Σπυροπούλου - Θ.Τασιακόπουλος
 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ΟΠ (Άγνωστό - Γραμματική, Συντακτικό)  3 ώρες/εβδ. Α.Γκιτζίρης - Β.Αγγελοπούλου 
 Λατινικά ΟΠ  2 ώρες/εβδ. Α. Γκιτζίρης - Θ. Τασιακόπουλος 
 (Αρχαία Ελληνικά ΟΠ Γνωστό - προετοιμασία για τη Γ΄Λυκ)  1 ώρα/εβδ. Α.Γκιτζίρης - Π.Σπυροπούλου
 (Ιστορία ΟΠ - προετοιμασία για τη Γ΄Λυκ)  1 ώρα/εβδ. Γ.Τσιακοπούλου
  ...    

 

Σύνολο: 10-12 ώρες/εβδ.

 • Τάξη καθοριστική για την επιλογή κατεύθυνσης και μελλοντικού επαγγέλματος
 • Τάξη προετοιμασίας και προσανατολισμού, τάξη υποδομής
 • Απαραίτητη η προετοιμασία ειδικά για μαθητές με υψηλούς στόχους. 
 • Η φοίτηση στη Β΄ τάξη του ενιαίου Λυκείου γίνεται σε μία από τις δύο ομάδες προσανατολισμού: 
  1. Ομάδα προσανατολισμού Ανθρωπιστικών σπουδών. Σε αυτή την ομάδα διδάσκονται εκτός από τα μαθήματα γενικής παιδείας, τα Αρχαία προσανατολισμού και τα Λατινικά. 
  2. Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών. Σε αυτή την ομάδα διδάσκονται εκτός από τα μαθήματα γενικής παιδείας, τα Μαθηματικά προσανατολισμού και η Φυσική προσανατολισμού. 
 • Η προαγωγή βασίζεται σε προφορικούς βαθμούς καθώς και σε εξετάσεις στις οποίες το 50% των θεμάτων λαμβάνεται από «τράπεζα θεμάτων». 
 • Για την προαγωγή απαιτείται γενικός Μ.Ο. μεγαλύτερος ή ίσος του10. 
 • Ο Γενικός Μέσος Όρος (ΓΜΟ) προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτών και μη γραπτών μαθημάτων με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
 • Ο βαθμός κάθε γραπτού μαθήματος προκύπτει κατά 50% από τον προφορικό και κατά 50% από τον γραπτό βαθμό.

Γ΄ Λυκείου

Δείτε τα πακέτα μαθημάτων που διδάσκονται στις τάξεις της Γ' Λυκείου καθώς και τις ώρες διδασκαλίας τους στο Φροντιστήριο.

 

Τάξεις

 

Μαθήματα

 

Ωρες

 

Διδάσκει

 

Γ' Λυκείου
Γενικής Παιδείας

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες/εβδ. Α.Γκιτζίρης - Γ.Τσιακοπούλου - Π.Σπυροπούλου - Β. Σπυροπούλου

 

Σύνολο: 3 ώρες/εβδ.

 

Γ' Λυκείου
Ομάδας Προσανατολισμού

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ΟΠ (ΑΓΝ+ΓΝ) 5 ώρες/εβδ. Α. Γκιτζίρης - Β. Αγγελοπούλου - Π.Σπυροπούλου 
Ιστορία ΟΠ 2 ώρες/εβδ. Γ. Τσιακοπούλου
Λατινικά ΟΠ 3 ώρες/εβδ. Α. Γκιτζίρης
Σύνολο:
14-15 ώρες/εβδ.

*Η διδασκαλία των υπόλοιπων φιλολογικών μαθημάτων γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως

 • Πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση με Πανελλήνιες εξετάσεις
 • Διαμόρφωση του βαθμού του Απολυτηρίου 
 • Η φοίτηση στη Γ΄ τάξη του ενιαίου Λυκείου γίνεται σε μία από τις τρεις ομάδες προσανατολισμού: 
  1. Ομάδα προσανατολισμού Ανθρωπιστικών σπουδών. Σε αυτή την ομάδα διδάσκονται εκτός από τα μαθήματα γενικής παιδείας, τα Αρχαία προσανατολισμού, η Ιστορία προσανατολισμού και τα Λατινικά.
  2. Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών. Σε αυτή την ομάδα διδάσκονται εκτός από τα μαθήματα γενικής παιδείας, τα Μαθηματικά προσανατολισμού, η Φυσική, η Χημεία και η Βιολογία προσανατολισμού. Όσοι επιλέγουν αυτή την ομάδα προσανατολισμού, θα πρέπει επιπλέον να επιλέξουν αν θα διδαχτούν Μαθηματικά προσανατολισμού ή Βιολογία προσανατολισμού.
  3. Ομάδα προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Σε αυτή την ομάδα διδάσκονται εκτός από τα μαθήματα γενικής παιδείας, τα Μαθηματικά προσανατολισμού, η Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον και οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. 
 • Από το 2022-2023 η απόλυση βασίζεται σε προφορικούς βαθμούς καθώς και σε εξετάσεις στις οποίες το 50% των θεμάτων λαμβάνεται από «τράπεζα θεμάτων». 
 • Για την προαγωγή και απόλυση απαιτείται γενικός Μ.Ο. μεγαλύτερος ή ίσος του10. 

ΕΠΑΛ

Δείτε τα πακέτα μαθημάτων που διδάσκονται στις τάξεις της Α΄Λυκείου, της Β΄Λυκείου και Γ' Λυκείου ΕΠΑΛ καθώς και τις ώρες διδασκαλίας τους στο Φροντιστήριο.

Τάξη

 

Μαθήματα

 

Ωρες

 

Διδάσκει

Α΄ Λυκείου ΕΠΑΛ Νέα Ελληνικά 2 ώρες/εβδ. Α.Γκιτζίρης - Γ.Τσιακοπούλου - Θ. Τασιακόπουλος - Β. Σπυροπούλου
Α΄ Λυκείου ΕΠΑΛ Μαθηματικά 2 ώρες/εβδ Κ. Γιαννακοπούλου

 

Σύνολο: 4 ώρες/εβδ.

 

Τάξη

 

Μαθήματα

 

Ωρες

 

Διδάσκει

Β΄ Λυκείου ΕΠΑΛ Νέα Ελληνικά 2 ώρες/εβδ. Α.Γκιτζίρης - Γ.Τσιακοπούλου - Θ. Τασιακόπουλος - Β. Σπυροπούλου
Β΄ Λυκείου ΕΠΑΛ Μαθηματικά 2 ώρες/εβδ Κ. Γιαννακοπούλου

 

Σύνολο: 4 ώρες/εβδ.

 

Τάξη

 

Μαθήματα

 

Ωρες

 

Διδάσκει

 Γ' Λυκείου ΕΠΑΛ Νέα Ελληνικά 3 ώρες/εβδ. Α.Γκιτζίρης - Γ.Τσιακοπούλου - Θ.Τασιακόπουλος  - Β. Σπυροπούλου
Γ' Λυκείου ΕΠΑΛ Μαθηματικά 3 ώρες/εβδ. Κ. Γιαννακοπούλου

 

Σύνολο: 6 ώρες/εβδ.