Αρχή / Τμήματα / ΕΠΑΛ  

ΕΠΑΛ

Δείτε τα πακέτα μαθημάτων που διδάσκονται στις τάξεις της Α΄Λυκείου, της Β΄Λυκείου και Γ' Λυκείου ΕΠΑΛ καθώς και τις ώρες διδασκαλίας τους στο Φροντιστήριο.

Τάξη

 

Μαθήματα

 

Ωρες

 

Διδάσκει

Α΄ Λυκείου ΕΠΑΛ Νέα Ελληνικά 2 ώρες/εβδ. Α.Γκιτζίρης - Γ.Τσιακοπούλου - Θ. Τασιακόπουλος - Β. Σπυροπούλου
Α΄ Λυκείου ΕΠΑΛ Μαθηματικά 2 ώρες/εβδ Κ. Γιαννακοπούλου

 

Σύνολο: 4 ώρες/εβδ.

 

Τάξη

 

Μαθήματα

 

Ωρες

 

Διδάσκει

Β΄ Λυκείου ΕΠΑΛ Νέα Ελληνικά 2 ώρες/εβδ. Α.Γκιτζίρης - Γ.Τσιακοπούλου - Θ. Τασιακόπουλος - Β. Σπυροπούλου
Β΄ Λυκείου ΕΠΑΛ Μαθηματικά 2 ώρες/εβδ Κ. Γιαννακοπούλου

 

Σύνολο: 4 ώρες/εβδ.

 

Τάξη

 

Μαθήματα

 

Ωρες

 

Διδάσκει

 Γ' Λυκείου ΕΠΑΛ Νέα Ελληνικά 3 ώρες/εβδ. Α.Γκιτζίρης - Γ.Τσιακοπούλου - Θ.Τασιακόπουλος  - Β. Σπυροπούλου
Γ' Λυκείου ΕΠΑΛ Μαθηματικά 3 ώρες/εβδ. Κ. Γιαννακοπούλου

 

Σύνολο: 6 ώρες/εβδ.