Αρχή / Ενδιαφέρουν του... / Σύστημα Πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση  

Σύστημα Πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση (έως το 2015)

Το σύστημα πρόσβασης

Το κομβικό σημείο του εξεταστικού πλαισίου (που ισχύει ως τις Πανελληνίες Εξετάσεις του 2015) είναι το 6ο μάθημα το οποίο προκαθορίζει τα δυο επιστημονικά πεδία στα οποία μπορεί να κινηθεί ο υποψήφιος. Η πιο βασική προϋπόθεση για να γίνει η επιλογή αυτή είναι η πληροφόρηση και η κριτική επεξεργασία προοπτικών των σχολών και των τμημάτων κάθε επιστημονικού πεδίου αλλά και οι αναμενόμενες επιδόσεις των υποψηφίων σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους.

Ποίες είναι οι δυνητικές επιλογές των υποψηφίων ανάλογα με την κατεύθυνση που παρακολουθούν;

Ο υποψήφιος της ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ είναι λογικό να αποφύγει τον εγκλωβισμό του στο 1ο επιστημονικό πεδίο με την επιλογή της Ιστορίας ή της Φυσικής της γενικής παιδείας και να επαυξήσει τις πιθανότητες του επιλέγοντας τα Μαθηματικά της γενικής παιδείας ως το 6ο μάθημα και τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ως το 7ο μάθημα για να έχει πρόσβαση στις πολλές και δυναμικές οικονομικές σχολές του 5ου επιστημονικού πεδίου οι οποίες οδηγούν σε ανερχόμενα επαγγέλματα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλισθεί η επιλογή και δεύτερου επιστημονικού πεδίου και μια παραδοσιακή κατεύθυνση είναι οι χαμηλόβαθμες σχολές του 3ου επιστημονικού πεδίου (π.χ τμήματα Νοσηλευτικής ΤΕΙ) στα οποία ο υποψήφιος της ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ έχει πρόσβαση μόνο αν επιλέξει ως 6ο μάθημα την Βιολογία της γενικής παιδείας. Είναι ανάγκη να υπογραμμίσουμε ότι μια τέτοια επιλογή είναι αναγκαία για υποψήφιους χαμηλών επιδόσεων καθώς τα τμήματα των ΤΕΙ του 1ου επιστημονικού πεδίου είναι ελάχιστα και μάλλον βαθμολογικά υπερτιμημένα.

Ο υποψήφιος της ΘΕΤΙΚΗΣ κατεύθυνσης έχει εξαιρετικές επιλογές επιστημονικών πεδίων όποιο μάθημα και αν επιλέξει ως 6ο μάθημα. Ισχύει βέβαια ότι η πρόσβαση στο 5ο επιστημονικό πεδίο των οικονομικών σχολών απαιτεί το δίδυμο Μαθηματικά γενικής παιδείας (6ο)και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (7ο). Πρέπει να επισημανθεί ωστόσο ότι η κατεύθυνση αυτή φυλλοροεί συνεχώς και έχει πλέον μόνο το 10% του συνόλου των υποψηφίων συγκεντρώνοντας κυρίως τους υποψήφιους των Ιατρικών σχολών καθώς οι φιλόδοξοι υποψήφιοι των άλλων πεδίων (4ου και 5ου ) προτιμούν ειδικά στην Γ Λυκείου την Τεχνολογική κατεύθυνση για να εξεταστούν στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων αντί για την Χημεία και την Βιολογία που έχουν υψηλότερες απαιτήσεις μελέτης και αστάθμητους παράγοντες στις ασκήσεις και τα προβλήματα των εξετάσεων.

Τέλος ο υποψήφιος της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ κατεύθυνσης έχει και αυτός σωρεία επιλογών στο 2ο και 4ο επιστημονικό πεδίο όποιο μάθημα και αν επιλέξει ως 6ο. Ισχύει βεβαίως ότι η πρόσβαση στο 5ο επιστημονικό πεδίο των οικονομικών σχολών απαιτεί το γνωστό πλέον δίδυμο Μαθηματικά γενικής παιδείας(6ο) και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (7ο) . Η πρόσβαση των υποψηφίων της τεχνολογικής κατεύθυνσης είναι πρακτικά εφικτή μόνο στις χαμηλόβαθμες σχολές του 3ου επιστημονικού πεδίου με την προϋπόθεση ότι το 6ο μάθημα θα είναι Βιολογία της γενικής παιδείας. Η μετάβαση αυτή σημαίνει ουσιαστικά απώλεια μορίων λόγω των διαφορετικών συντελεστών στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας αλλά είναι μια ρεαλιστική επιλογή με αρκετές πιθανότητες επιτυχίας. Ο πίνακας (1) είναι ενδεικτικός για τα εξεταζόμενα μαθήματα και τις επιλογές ανά κατεύθυνση ενώ στον πίνακα (2) επιχειρούμε μια καταγραφή των επιλογών που δεν έχουν απώλεια μορίων.

Το ισχύον σύστημα δεν έχει επιφέρει αλλαγές στα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα τα οποία πάντα δίνουν στον υποψήφιο επιπλέον επιλογές οι οποίες καλό είναι να αξιοποιούνται ιδίως στην περίπτωση της καλής γνώσης μιας ξένης γλώσσας και στην έφεση του υποψηφίου στο ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο .

νέο σύστημα πρόσβασης

Καλύτερος συνδυασμός κατευθύνσεων