Αρχή / Τμήματα  

Προγράμματα Σπουδών

Δείτε τα πακέτα μαθημάτων που διδάσκονται στις τάξεις μας καθώς και τις ώρες διδασκαλίας τους στο Φροντιστήριο.

 

 

Μαθήματα για τις τάξεις του Γυμνασίου

 

Τάξεις

 

Μαθήματα

 

Ωρες

 

Διδάσκει

 

Α' Γυμνασίου

 Αρχαία Ελληνικά

 

Νεοελληνική Γλώσσα

 2 ώρες/εβδ.

 

2 ώρες/εβδ.

Γ.Τσιακοπούλου - Β. Αγγελοπούλου - Χ. Τσαρούχης - Μ. Καγιαννά

 

Γ.Τσιακοπούλου - Β. Σπυροπούλου - Μ. Καγιαννά

     

 

Σύνολο: 4 ώρες/εβδ.

 

Β' Γυμνασίου

 

Αρχαία Ελληνικά

 

Νεοελληνική Γλώσσα

 

2 ώρες/εβδ.

 

2 ώρες/εβδ.

 

Γ.Τσιακοπούλου - Β. Αγγελοπούλου -Χ. Τσαρούχης - Μ. Καγιαννά

 

Γ.Τσιακοπούλου - Β. Σπυροπούλου - Μ. Καγιαννά

     

 

Σύνολο: 4 ώρες/εβδ.

 

Γ' Γυμνασίου

 

Αρχαία Ελληνικά

 

Νεοελληνική Γλώσσα

 

2 ώρες/εβδ.

 

2 ώρες/εβδ.

 

Γ.Τσιακοπούλου - Β. Αγγελοπούλου - Χ. Τσαρούχης - Μ. Καγιαννά

 

Γ.Τσιακοπούλου - Β. Σπυροπούλου -Μ. Καγιαννά

     

 

Σύνολο: 4 ώρες/εβδ.

Η διδασκαλία των υπόλοιπων φιλολογικών μαθημάτων (πχ. Νέα Ελληνικά, Ιστορία κτλ) γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως.

Α΄ Λυκείου

Δείτε τα πακέτα μαθημάτων που διδάσκονται στις τάξεις της Α' Λυκείου καθώς και τις ώρες διδασκαλίας τους στο Φροντιστήριο.

 

Μαθήματα

 

Ωρες

 

Διδάσκει

 

Αρχαία Ελληνικά

 

2-3 ώρες/εβδ. (1ώρα:Γραμματική-Συντακτικό

1-2 ώρες:Σχολικό Εγχειρίδιο-Τράπεζα Θεμάτων)

 

Α.Γκιτζίρης - Χ. Τσαρούχης - Γ.Τσιακοπούλου -Β.Σπυροπούλου

 

Νεοελληνική Γλώσσα

 

2 ώρες/εβδ.

 

Α.Γκιτζίρης - Γ.Τσιακοπούλου - Χ. Τσαρούχης - M.Καγαννά - Β.Σπυροπούλου

 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

 

1 ώρα/εβδ.

(κατόπιν συνεννοήσεως)

 

Α.Γκιτζίρης

 

Επιλογής*

 1 ή 2 ώρες/εβδ

 

 

Σύνολο: 6-7 ώρες/εβδ.

*Η διδασκαλία των υπόλοιπων φιλολογικών μαθημάτων γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως

 • Τάξη προετοιμασίας και προσανατολισμού, τάξη υποδομής.
 • Απαραίτητη η προετοιμασία ειδικά για μαθητές με υψηλούς στόχους.
 • Οι εξετάσεις της Α΄ Λυκείου διεξάγονται μόνο μέσα στο σχολείο με ευθύνη των διδασκόντων καθηγητών.
 • Ο Βαθμός Προαγωγής ισοδυναμεί με το μέσο όρο όλων των μαθημάτων (Γραπτών και Προφορικών).
 • Ο βαθμός κάθε μαθήματος βγαίνει κατά 50% από τον προφορικό και κατά 50% από το γραπτό.

Β΄ Λυκείου

Δείτε τα πακέτα μαθημάτων που διδάσκονται στις τάξεις της Β' Λυκείου καθώς και τις ώρες διδασκαλίας τους στο Φροντιστήριο.

 

Τάξεις

 

Μαθήματα

 

Ωρες

 

Διδάσκει

 

Β' Λυκείου

 Νεοελληνική Γλώσσα  2 ώρες/εβδ.  Α.Γκιτζίρης - Γ.Τσιακοπούλου - Χ.Τσαρούχης - Π. Σπυροπούλου
(Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας)  1 ώρα/εβδ.  Α.Γκιτζίρης
 Αρχαία Ελληνικά ΟΠ (Άγνωστό - Γραμματική, Συντακτικό)  1 ώρα/εβδ. Α.Γκιτζίρης - Β.Αγγελοπούλου
 Αρχαία Ελληνικά ΟΠ (Άγνωστο)  2 ώρες/εβδ.  Α.Γκιτζίρης - Β.Αγγελοπούλου
 (Αρχαία Ελληνικά Γεν. Παιδείας)  2 ώρες/εβδ. Α.Γκιτζίρης - Β.Αγγελοπούλου
 (Ιστορία - προετοιμασία για τη Γ΄Λυκ)  1 ώρα/εβδ. Γ.Τσιακοπούλου
 Επιλογής  1 ώρα/εβδ.

 

Σύνολο: 10-12 ώρες/εβδ.

 • Τάξη καθοριστική για την επιλογή κατεύθυνσης και μελλοντικού επαγγέλματος
 • Τάξη προετοιμασίας και προσανατολισμού, τάξη υποδομής
 • Απαραίτητη η προετοιμασία ειδικά για μαθητές με υψηλούς στόχους
 • Οι εξετάσεις της Β΄ Λυκείου διεξάγονται μόνο μέσα στο σχολείο με ευθύνη των διδασκόντων καθηγητών.

Γ΄ Λυκείου

Δείτε τα πακέτα μαθημάτων που διδάσκονται στις τάξεις της Γ' Λυκείου καθώς και τις ώρες διδασκαλίας τους στο Φροντιστήριο.

 

Τάξεις

 

Μαθήματα

 

Ωρες

 

Διδάσκει

 

Γ' Λυκείου
Γενικής Παιδείας

Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες/εβδ. Α.Γκιτζίρης - Γ.Τσιακοπούλου - Π.Σπυροπούλου 
Ιστορία Γενικής Παιδείας 2 ώρες/εβδ. Γ.Τσιακοπούλου 
Βιολογία Γενικής Παιδείας 1 ώρα/εβδ. Ιφ. Μποσμή
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2 ώρες/εβδ. ...

 

Σύνολο: 5 ώρες/εβδ.

 

Γ' Λυκείου
Ομάδας Προσανατολισμού

Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες/εβδ. Α. Γκιτζίρης - Γ.Τσιακοπούλου - Π.Σπυροπούλου - Β.Σπυροπούλου
Αρχαία ελληνικά 4 ώρες/εβδ. Α.Γκιτζίρης - Π.Σπυροπούλου - Β.Αγγελοπούλου
Λατινικά 2 ώρες/εβδ. Α. Γκιτζίρης - Π.Σπυροπούλου - Β.Αγγελοπούλου
Ιστορία Κατεύθυνσης 2 ώρες/εβδ. Γ.Τσιακοπούλου
Βιολογία Γεν. Παιδείας 1 ώρα/εβδ. Ιφ. Μποσμή
Επιλογής 1-2 ώρες/εβδ.
Σύνολο:
14-15 ώρες/εβδ.

*Η διδασκαλία των υπόλοιπων φιλολογικών μαθημάτων γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως

 • Διαμόρφωση του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης με Πανελλήνιες εξετάσεις
 • Διαμόρφωση του βαθμού στο Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου
 • Ο βαθμός της Γ΄ Λυκείου βελτιώνεται είτε με επανάληψη της τάξης είτε με συμμετοχή στις γραπτές πανελλήνιες εξετάσεις.