Αρχή / Τμήματα  

Προγράμματα Σπουδών

Δείτε τα πακέτα μαθημάτων που διδάσκονται στις τάξεις μας καθώς και τις ώρες διδασκαλίας τους στο Φροντιστήριο.

 

 

Μαθήματα για τις τάξεις του Γυμνασίου

 

Τάξεις

 

Μαθήματα

 

Ωρες

 

Διδάσκει

 

Α' Γυμνασίου

 Αρχαία Ελληνικά

 

Νεοελληνική Γλώσσα

 2 ώρες/εβδ.

 

2 ώρες/εβδ.

Γ.Τσιακοπούλου - Β. Αγγελοπούλου - Χ. Τσαρούχης - Μ. Καγιαννά

 

Γ.Τσιακοπούλου - Β. Σπυροπούλου - Μ. Καγιαννά

     

 

Σύνολο: 4 ώρες/εβδ.

 

Β' Γυμνασίου

 

Αρχαία Ελληνικά

 

Νεοελληνική Γλώσσα

 

2 ώρες/εβδ.

 

2 ώρες/εβδ.

 

Γ.Τσιακοπούλου - Β. Αγγελοπούλου -Χ. Τσαρούχης - Μ. Καγιαννά

 

Γ.Τσιακοπούλου - Β. Σπυροπούλου - Μ. Καγιαννά

     

 

Σύνολο: 4 ώρες/εβδ.

 

Γ' Γυμνασίου

 

Αρχαία Ελληνικά

 

Νεοελληνική Γλώσσα

 

2 ώρες/εβδ.

 

2 ώρες/εβδ.

 

Γ.Τσιακοπούλου - Β. Αγγελοπούλου - Χ. Τσαρούχης - Μ. Καγιαννά

 

Γ.Τσιακοπούλου - Β. Σπυροπούλου -Μ. Καγιαννά

     

 

Σύνολο: 4 ώρες/εβδ.

Η διδασκαλία των υπόλοιπων φιλολογικών μαθημάτων (πχ. Νέα Ελληνικά, Ιστορία κτλ) γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως.

Α΄ Λυκείου

Δείτε τα πακέτα μαθημάτων που διδάσκονται στις τάξεις της Α' Λυκείου καθώς και τις ώρες διδασκαλίας τους στο Φροντιστήριο.

 

Μαθήματα

 

Ωρες

 

Διδάσκει

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

 

2-3 ώρες/εβδ. (1ώρα:Γραμματική-Συντακτικό

1-2 ώρες:Σχολικό Εγχειρίδιο-Τράπεζα Θεμάτων)

 

Α.Γκιτζίρης - Χ. Τσαρούχης - Γ.Τσιακοπούλου -Β.Σπυροπούλου

 

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

(συνεξέταση)

 

3 ώρες/εβδ.

 

Α.Γκιτζίρης - Γ.Τσιακοπούλου - Χ. Τσαρούχης - M.Καγαννά - Β.Σπυροπούλου - Θ. Τασιακόπουλος

 

Ιστορία

 

1 ώρα/εβδ.

(κατόπιν συνεννοήσεως)

 

Γ. Τσιακοπούλου

   

 

 

Σύνολο: 6-7 ώρες/εβδ.

*Η διδασκαλία των υπόλοιπων φιλολογικών μαθημάτων γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως

 • Τάξη προετοιμασίας και προσανατολισμού, τάξη υποδομής.
 • Απαραίτητη η προετοιμασία ειδικά για μαθητές με υψηλούς στόχους.
 • Ο Γενικός Μέσος Όρος (ΓΜΟ) προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτών και μη γραπτών μαθημάτων με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
 • Για την προαγωγή των μαθητών απαιτείται ΓΜΟ τουλάχιστον 10.
 • Ο βαθμός κάθε γραπτού μαθήματος προκύπτει κατά 50% από τον προφορικό και κατά 50% από τον γραπτό βαθμό.

Β΄ Λυκείου

Δείτε τα πακέτα μαθημάτων που διδάσκονται στις τάξεις της Β' Λυκείου καθώς και τις ώρες διδασκαλίας τους στο Φροντιστήριο.

 

Τάξεις

 

Μαθήματα

 

Ωρες

 

Διδάσκει

 

Β' Λυκείου

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (συνεξέταση)  3 ώρες/εβδ.  Α.Γκιτζίρης - Γ.Τσιακοπούλου - Χ.Τσαρούχης - Π. Σπυροπούλου - Θ.Τασιακόπουλος
 Ιστορία  1 ώρα/εβδ.   Γ. Τσιακοπούλου
 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ΟΠ (Άγνωστό - Γραμματική, Συντακτικό)  3 ώρες/εβδ. Α.Γκιτζίρης - Β.Αγγελοπούλου 
 (Λατινικά ΟΠ - προετοιμασία για τη Γ΄Λυκ)  1 ώρα/εβδ. Θ. Τασιακόπουλος 
 (Αρχαία Ελληνικά ΟΠ Γνωστό - προετοιμασία για τη Γ΄Λυκ)  1 ώρα/εβδ. Α.Γκιτζίρης - Π.Σπυροπούλου
 (Ιστορία ΟΠ - προετοιμασία για τη Γ΄Λυκ)  1 ώρα/εβδ. Γ.Τσιακοπούλου
  ...    

 

Σύνολο: 10-12 ώρες/εβδ.

 • Τάξη καθοριστική για την επιλογή κατεύθυνσης και μελλοντικού επαγγέλματος
 • Τάξη προετοιμασίας και προσανατολισμού, τάξη υποδομής
 • Απαραίτητη η προετοιμασία ειδικά για μαθητές με υψηλούς στόχους
 • Ο Γενικός Μέσος Όρος (ΓΜΟ) προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτών και μη γραπτών μαθημάτων με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
 • Για την προαγωγή των μαθητών απαιτείται ΓΜΟ τουλάχιστον 10.
 • Ο βαθμός κάθε γραπτού μαθήματος προκύπτει κατά 50% από τον προφορικό και κατά 50% από τον γραπτό βαθμό.

Γ΄ Λυκείου

Δείτε τα πακέτα μαθημάτων που διδάσκονται στις τάξεις της Γ' Λυκείου καθώς και τις ώρες διδασκαλίας τους στο Φροντιστήριο.

 

Τάξεις

 

Μαθήματα

 

Ωρες

 

Διδάσκει

 

Γ' Λυκείου
Γενικής Παιδείας

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3 ώρες/εβδ. Α.Γκιτζίρης - Γ.Τσιακοπούλου - Π.Σπυροπούλου - Β. Σπυροπούλου

 

Σύνολο: 3 ώρες/εβδ.

 

Γ' Λυκείου
Ομάδας Προσανατολισμού

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ΟΠ 6 ώρες/εβδ. Α. Γκιτζίρης - Β. Αγγελοπούλου - Π.Σπυροπούλου 
Ιστορία ΟΠ 3 ώρες/εβδ.  Γ. Τσιακοπούλου
Κοινωνιολογία ΟΠ 2-3 ώρες/εβδ. Ε. Τριανταφυλλοπούλου
Λατινικά (επιλογής) 1 ώρα/εβδ. ...
Σύνολο:
14-15 ώρες/εβδ.

*Η διδασκαλία των υπόλοιπων φιλολογικών μαθημάτων γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως

 • Πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση με Πανελλήνιες εξετάσεις
 • Διαμόρφωση του βαθμού του Απολυτηρίου 
 • Ο βαθμός προαγωγής και απόλυσης στη Γ΄ Λυκείου παραμένει το 10, ο οποίος προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας απόδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.