Α' Λυκείου

Δείτε τα μαθήματα που διδάσκονται στις τάξεις της Α' Λυκείου

ΜαθήματαΏρες / ΕβδομάδαΔιδάσκει
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία2-3 ώρες/εβδ.*Α. Γκιτζίρης - Χ. Τσαρούχης - Γ. Τσιακοπούλου - Β. Σπυροπούλου
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία3 ώρες/εβδ.Α. Γκιτζίρης - Γ. Τσιακοπούλου - Χ. Τσαρούχης - Β. Σπυροπούλου - Θ. Τασιακόπουλος
Ιστορία1 ώρα/εβδ. **Γ. Τσιακοπούλου
Σύνολο: 6 ώρες/εβδομάδα

*Στο μάθημα της  Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας , 1 ώρα αφορά  Γραμματική – Συντακτικό και 1-2 ώρες το Σχολικό Εγχειρίδιο – Τράπεζα Θεμάτων

** Το μάθημα της Ιστορίας όπως και η διδασκαλία των υπόλοιπων φιλολογικών μαθημάτων γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως.

Τάξη προετοιμασίας και προσανατολισμού, τάξη υποδομής. Η Α΄ Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας, στην οποία δεν εξειδικεύεται το αντικείμενο σπουδών. 

Απαραίτητη η προετοιμασία ειδικά για μαθητές με υψηλούς στόχους. 

Ο Γενικός Μέσος Όρος (ΓΜΟ) προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτών και μη γραπτών μαθημάτων, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Στο τέλος της χρονιάς ο μαθητής δίνει γραπτές εξετάσεις στις οποίες το 50% των θεμάτων λαμβάνεται από «τράπεζα θεμάτων». 

Για την προαγωγή των μαθητών απαιτείται Γενικός ΜΟ μεγαλύτερος ή ίσος του10.

Ο βαθμός κάθε γραπτού μαθήματος προκύπτει κατά 50% από τον προφορικό και κατά 50% από τον γραπτό βαθμό.