Επιτυχόντες ανά έτος

Από το 2002 το φροντιστήριο μας μετράει πολλές επιτυχίες στην εισαγωγή των μαθητών μας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Επιλέξτε την χρονολογία που επιθυμείτε και δείτε τους επιτυχόντες του φροντιστηρίου μας ανά έτος.

Η διεύθυνση και οι καθηγητές του φροντιστηρίου συγχαίρουν θερμά όλους τους  μαθητές  μας που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τους εύχονται καλή σταδιοδρομία. Όλα τα παραπάνω στοιχεία δημοσιεύονται μόνο για όσους μαθητές προηγουμένως έχει ληφθεί έγγραφη συγκατάθεση σύμφωνα με τον  νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (2016/679).