Τα τμήματα μας

Στο φροντιστήριο μας διδάσκονται τα μαθήματα: Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Λατινικά, Ιστορία και όλα τα φιλολογικά μαθήματα για μαθητές ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΛ.

Επιλέξτε παρακάτω το τμήμα που επιθυμείτε.