Τμήματα Γυμνάσιου

Μαθήματα για τις τάξεις του Γυμνασίου

Τμήματα Α' Γυμνασίου

ΜαθήματαΏρες / ΕβδομάδαΔιδάσκει
Αρχαία Ελληνικά2 ώρες/εβδ.Γ. Τσιακοπούλου - Β. Αγγελοπούλου - Χ. Τσαρούχης - A. Σύριου
Νεοελληνική Γλώσσα1 ώρα/εβδ.Γ. Τσιακοπούλου - Β. Σπυροπούλου - Θ. Τασιακόπουλος
Μαθηματικά2 ώρες/εβδ.Κ. Γιαννακοπούλου
Φυσική1 ώρα/εβδ.Γ. Κωνσταντινόπουλος
Σύνολο: 6 ώρες/εβδομάδα

Τμήματα Β' Γυμνασίου

ΜαθήματαΏρες / ΕβδομάδαΔιδάσκει
Αρχαία Ελληνικά2 ώρες/εβδ.Γ. Τσιακοπούλου - Β. Αγγελοπούλου - Χ. Τσαρούχης - A. Σύριου
Νεοελληνική Γλώσσα1 ώρα/εβδ.Γ. Τσιακοπούλου - Β. Σπυροπούλου - Θ. Τασιακόπουλος
Μαθηματικά2 ώρες/εβδ.Κ. Γιαννακοπούλου
Φυσική1 ώρα/εβδ.Γ. Κωνσταντινόπουλος
Σύνολο: 6 ώρες/εβδομάδα

Τμήματα Γ' Γυμνασίου

ΜαθήματαΏρες / ΕβδομάδαΔιδάσκει
Αρχαία Ελληνικά2 ώρες/εβδ.Γ. Τσιακοπούλου - Β. Αγγελοπούλου - Χ. Τσαρούχης - A. Σύριου
Νεοελληνική Γλώσσα1 ώρα/εβδ.Γ. Τσιακοπούλου - Β. Σπυροπούλου - Θ. Τασιακόπουλος
Μαθηματικά3 ώρες/εβδ.Κ. Γιαννακοπούλου
Φυσική1 ώρα/εβδ.Γ. Κωνσταντινόπουλος
Σύνολο: 7 ώρες/εβδομάδα

Η διδασκαλία των υπόλοιπων φιλολογικών μαθημάτων (πχ. Νέα Ελληνικά, Ιστορία κτλ) γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως.

Σας περιγράφουμε τον τρόπο διδασκαλίας μας, όπως ακριβώς γίνεται μέσα στις τάξεις:

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Το φροντιστηριακό μάθημα των αρχαίων ελληνικών του γυμνασίου επιδιώκει να εξοικειώσει τον μαθητή με τις προγενέστερες μορφές της γλώσσας μας ώστε να αναγνωριστεί η συνέχεια και συνοχή της ελληνικής γλώσσας και επομένως να αποκτηθεί βαθύτερη αίσθηση της νεοελληνικής.
Έτσι, η προσέγγιση της ύλης περιλαμβάνει:

  • Μεταφορά στη νεοελληνική γλώσσα των σχολικών κειμένων.
  • Επεξεργασία του λεξιλογίου της αρχαίας Ελληνικής και αντιστοίχιση λέξεων της με λέξεις της νέας Ελληνικής (ομόρριζα , σύνθετα , παράγωγα …)
  • Νοηματική και ιδεολογική προσέγγιση των κειμένων και εξέταση τους σε αντιπαράθεση με χωρία νοηματικά συγγενή με στόχο την διερεύνηση του τρόπου σκέψης και των αξιών της ζωής των προγόνων μας
  • Εκμάθηση της θεωρίας των γραμματικών και των συντακτικών φαινομένων της Αρχαίας Ελληνικής.
  • Εμπέδωση της γνώσης τους με τις ασκήσεις και τις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου και πακέτο συμπληρωματικών ασκήσεων με κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας και συνδυαστικών ερωτήσεων που έχουν ως στόχο την όξυνση της κριτικής ικανότητας τους.
  • Δημιουργική αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας, ώστε να εξοικειώνεται ο μαθητής σταδιακά με την αναζήτηση και χρήση διαδικτυακών πηγών σχετικών με τα Αρχαία κείμενα. 

Στο σχεδιασμό του φροντιστηριακού μας προγράμματος για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών πρωταρχική θέση κατέχουν οι συνεχείς διαγνωστικές δοκιμασίες (τεστ), ώστε να αξιολογείται η γνώση, η ετοιμότητα και η αντιληπτική ικανότητα του μαθητή καθώς και οι επαναληπτικές δοκιμασίες ενοτήτων σε μηνιαία βάση σε ώρες εκτός του τακτικού προγράμματος με στόχο την αξιολόγηση της αφομοίωσης των διδαχθέντων φαινομένων και της συνδυαστικής αντιμετώπισής τους.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στο Γυμνάσιο έχει προσαρμοστεί στην αναθεωρημένη από το Υπουργείο προσέγγιση του μαθήματος. Έτσι αρχικά μέσα από τη μελέτη κειμένων οι μαθητές ασκούνται στη νοηματική επεξεργασία τους, στην κατανόηση και στην περιληπτική τους απόδοση, στην εύρεση συνωνύμων, αντωνύμων και γενικότερα στην λεξιλογική εξέτασή τους. Στη συνέχεια, επιχειρούμε αρχικά μια θεωρητική προσέγγιση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, που εμπεδώνονται κατόπιν με συμπληρωματικές εργασίες που δίνονται στο σπίτι.

Τέλος, βοηθούμε τον μαθητή να θέσει τις βάσεις για το «δύσκολο» μάθημα της παραγωγής λόγου:
Αρχικά με θεωρητικές υποδείξεις για τη δόμηση παραγράφων και κειμένων διδάσκονται τεχνικές γραψίματος. Επιπροσθέτως οι ιδέες των παιδιών εμπλουτίζονται με τη μελέτη κειμένων κατά θεματικές ενότητες, υπό μορφή σχεδιαγραμμάτων και ολοκληρωμένων αναπτύξεων που αντιστοιχούν στις θεματικές ενότητές που ορίζουν οι οδηγίες του Υπουργείου για κάθε τάξη. Τα κείμενα των μαθητών διορθώνονται συστηματικά με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και γίνονται οι απαραίτητες υποδείξεις για τη βελτίωση τους. Επομένως, η συγγραφή ενός κειμένου δεν είναι πλέον μια τυχαία τοποθέτηση λέξεων αλλά συνειδητή, οργανωμένη και σταδιακά ευχάριστη για το μαθητή εργασία.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές η εξέταση των μαθημάτων από τράπεζα θεμάτων σε πανελλήνια κλίμακα αυξάνει τις απαιτήσεις του μαθήματος.