Συμπληρώνοντας το μηχανογραφικό

mixanografiko

Οι πανελλαδικές εξετάσεις τελείωσαν, οι βαθμολογίες των υποψηφίων ανακοινώθηκαν, ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά για τις ζωές των περισσότερων νέων. Το επόμενο βήμα είναι η σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, ώστε οι υποψήφιοι να επιλέξουν τις κατάλληλες σπουδές γι’ αυτούς, που θα τους οδηγήσουν στην εκπλήρωση των επαγγελματικών και προσωπικών τους στόχων.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώνει στο μηχανογραφικό δελτίο όσες σχολές επιθυμεί στο πεδίο του (ίσως για τελευταία φορά φέτος) από αυτές που δικαιούται αν έχει πιάσει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) για τις σχολές αυτές. H EBE θα διαφέρει από χρόνο σε χρόνο και προκύπτει από τον μέσο όρο στα μαθήματα κάθε πεδίου πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή, τον οποίο θα αποφασίζει κάθε τμήμα ΑΕΙ του πεδίου. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, στο ηλεκτρονικό μηχανογραφικό πλέον θα υπάρχουν προς επιλογή μόνο οι σχολές που ο υποψήφιος δικαιούται με βάση τις επιδόσεις του.

Προσοχή: ο υποψήφιος μετέχει στην επιλογή μόνο για τις σχολές και τα τμήματα για τα οποία δήλωσε προτίμηση στο μηχανογραφικό δελτίο και με βασικό κριτήριο τον αριθμό των μορίων που του δίδουν ο γενικός βαθμός πρόσβασης και οι βαθμοί των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας σε κάθε πεδίο.

Δηλαδή, κάθε υποψήφιος έχει, ανάλογα με τις επιδόσεις του, ένα σύνολο μορίων για τις σχολές του επιστημονικού πεδίου του. Ειδικά για τις σχολές που απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα, θα πρέπει να προστεθεί στο σύνολο των μορίων και ο βαθμός του ειδικού μαθήματος, αφού πολλαπλασιαστεί επί τον αντίστοιχο συντελεστή. Τα αυξημένα μόρια αυτά αφορούν μόνο τις συγκεκριμένες σχολές.

Κάθε σχολή επιλέγει τους φοιτητές της με βάση τα μόρια που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι που την δηλώνουν. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά μορίων και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων. Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι, αν με το σύνολο των μορίων του μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από μια σχολές από αυτές στις οποίες έχει δηλώσει προτίμηση, τελικά θα εισαχθεί σε αυτή που έχει δηλώσει σε προηγούμενη θέση στη σειρά προτίμησηςΗ βάση της προηγούμενης χρονιάς δεν πρέπει να επηρεάζει την επιλογή μας. Δεν ταυτίζεται με τη βάση της φετινής χρονιάς. Η σειρά των προτιμήσεων πρέπει να εκφράζει την πραγματική επιθυμία του υποψηφίου με γνώμονα τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τουαφού πρώτα πληροφορηθεί για το πρόγραμμα σπουδών, τα μεταπτυχιακά, τις επαγγελματικές προοπτικές κάθε τμήματος και όχι να προσδιορίζεται από την πιθανολογούμενη επιτυχία ή αποτυχία του σύμφωνα με τις βάσεις προηγούμενου έτους.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώνει, με όποια σειρά επιθυμεί, τις σχολές με βάση τον γενικότερο χώρο σπουδών και επαγγελματικό κλάδο που τον ενδιαφέρει. Θα πρέπει να λαμβάνει πάντα υπόψη του ότι με το κατάλληλο μεταπτυχιακό μπορεί να αλλάξει από λίγο ως πολύ την αρχική κατεύθυνση σπουδών του, καθώς το εργασιακό περιβάλλον στις μέρες μας μεταβάλλεται ραγδαία κι είναι απαραίτητο να επιδεικνύει  ευελιξία και προσαρμοστικότητα στα εκάστοτε νέα δεδομένα.

Μια δεύτερη ευκαιρία για να σπουδάσουν οι μαθητές σε τμήματα με κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα αποτελεί το Μηχανογραφικό Δελτίο της Κύπρου. Στην Κύπρο λειτουργούν δύο δημόσια Πανεπιστήμια στα οποία αναφερόμαστε: Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία, και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λεμεσό. Οι Ελλαδίτες υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες, για να δηλώσουν το μηχανογραφικό της Κύπρου θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση εισδοχής www.ucy.ac.cy/panelliniesexaminations. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Λυκείου το 2021, το 2020 ή το 2019. 

Φέτος δίνεται επίσης η δυνατότητα στους υποψηφίους των Πανελλαδικών να συμπληρώσουν παράλληλα και ένα δεύτερο Μηχανογραφικό για τις θέσεις των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο υποψήφιος, όταν κληθεί να συμπληρώσει το Μηχανογραφικό του δελτίο, θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

1ον: Να υπολογίσει σωστά τα μόρια του. Υπάρχουν πάρα πολλά αξιόπιστα προγράμματα στο διαδίκτυο που υπολογίζουν αυτόματα τα μόρια on-line. (Βλ. ενδεικτικά: https://www.oefe.gr/el/normal/credits-calculation_el.aspx)

2ον: Να ιεραρχήσει ορθά τις επιλογές του στο Επιστημονικό Πεδίο του δηλώνοντας την προτίμησή του σε σχολές ανάλογα με τις επιθυμίες, τα ταλέντα, τις δυνατότητές του και όχι σύμφωνα με τις βάσεις του προηγούμενου έτους.

Τα βασικά κριτήρια που πρέπει να λάβει υπόψη του για την ιεράρχηση των σχολών στο Μηχανογραφικό Δελτίο κατά σειρά προτεραιότητας είναι:

α. Τα ενδιαφέροντα και οι κλίσεις του. Είναι σημαντικό να του αρέσουν οι σχολές που επιλέγει, ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει τις σπουδές του και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της συνεχούς μετεκπαίδευσης – εξειδίκευσης.

β. Οι προοπτικές των επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας.

γ. Ο τόπος λειτουργίας του κάθε τμήματος, καθώς το κόστος σπουδών είναι σημαντικός παράγοντας που πρέπει να εκτιμηθεί σε συνεννόηση με την οικογένεια και τις οικονομικές δυνατότητές της. Αξίζει να διερευνηθεί από τον υποψήφιο αν υπάρχει η δυνατότητα στέγασης σε φοιτητική εστία ή διεκδίκησης κάποιας υποτροφίας. Επίσης, χρειάζεται να διερευνήσει την πιθανότητα και τους όρους μετεγγραφής κοντά στον τόπο κατοικίας ή τον τόπο όπου σπουδάζουν τα αδέλφια του με την προϋπόθεση ότι υπάρχει αντίστοιχο τμήμα και λαμβάνοντας υπόψη τη λεγόμενη «βάση μετεγγραφής», η οποία είναι μέχρι 2750 μόρια κάτω από τη βάση του τμήματος στο οποίο επιθυμεί να μετεγγραφεί. Δίνεται ωστόσο, η δυνατότητα μετακίνησης σε άλλο τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου, αρκεί ο υποψήφιος να πιάνει τη βάση του.

Μερικές τελευταίες πρακτικές οδηγίες:

Ο υποψήφιος καλό είναι να εκτυπώσει τις σχολές του πεδίου του και να συμπληρώσει χειρόγραφα τη σειρά προτίμησης του σε αυτές. Στη συνέχεια, όταν η εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας ανοίξει, απλά μεταφέρει τις επιλογές του στο ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό. Μπορεί να υποβάλει ένα πρόχειρο μηχανογραφικό, να το τροποποιήσει αν χρειαστεί και να το οριστικοποιήσει μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία χωρίς να βιαστεί. Καλό είναι ο υποψήφιος να δηλώσει όλα τα τμήματα που του επιτρέπει το σύστημα, προσέχοντας όμως πάρα πολύ τη σειρά προτίμησης.

Με την ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων ένας κύκλος της ζωής των υποψηφίων ολοκληρώνεται και ένας νέος αρχίζει. Αγαπητοί μαθητές, σχεδιάστε προσεκτικά το μέλλον σας, βήμα – βήμα, συμπληρώνοντας με ψυχραιμία το μηχανογραφικό σας δελτίο, έχοντας αισιοδοξία και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σας!

Σχετικά Άρθρα